Navigace

Obsah

Setkání seniorů

Obec Mrákov a Sbor pro občanské záležitosti v Mrákově uspořádaly v neděli 20.května 2012 velmi zdařilé setkání seniorů. Tato akce se konala v sále kulturního domu ve Starém Klíčově a na setkání seniorů byli pozvané ženy narozené v roce 1952 a starší a muži narození v roce 1950 a starší. Účast byla vysoká, sešlo se 125 seniorů. Setkání zahájil pan Josef Janeček - starosta obce, který přítomné krátce seznámil s děním v obci. Pro seniory byl připraven kulturní program. Nejdříve své vystoupení předvedly děti ze ZŠ Mrákov pod vedením p. Majerové a další vystoupení předvedly děti z Chodského souboru Mráček. Po malém občerstvení hrál k tanci i poslechu p. Zdeněk Peroutka. Sbor pro občanské záležitosti předal nejstaršímu muži a ženám, kteří se setkání zúčastnili, malou pozornost. Jsme rádi, že se setkání líbilo a senioři se mohou těšit na další setkání, které pro ně obec opět za rok ráda připraví.