Navigace

Obsah

Prodej pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Obec Mrákov zveřejňuje na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje pozemku, parc. č. 3809/15 o výměře 102 m2 v k.ú. Klíčov u Mrákova. Tento záměr byl schválen na jednání ZO Mrákov dne 23.1.2008 usnesením č. 9/4.

Bližší informace možno získat na Obecním úřadě Mrákov. 

prodej pozemku